2019/02: V únoru 2019 developer Central Group (CG) prezentoval MČ Dolní Počernice svůj záměr vystavět na pozemcích č.parc. 1328/6, 1613/1 a 1328/4 v jižní části Dolních Počernic soubor devíti 4-podlažních obytných domů se 160 byty a přes 200 parkovacích stání. Celý komplex má řadu nedostatků včetně nevyřešené dopravy. Developer nabídl namísto dopravní obslužnosti a občanské vybavenosti MČ smlouvu o spolupráci, kde pokud nebude MČ zasahovat do projektu, získá od Central Group 4 byty v zamýšleném projektu. K projektu bylo pro zastupitele připraveno dopředu souhlasné stanovisko.

Pozn.: Výstavba je situována na pozemcích, kde je starosta Zbyněk Richter spoluvlastníkem, a tedy ve střetu zájmů. Nutno připomenout, že CG v obci žádné pozemky nevlastní, nemá žádné aktivity v obecním zájmu, přesto RMČ v čele s panem starostou činí kroky, které projekt podporují, v mírnějším slova smyslu nečiní nic proti. Dočkali jsme se i prohlášení pana starosty, že se necítí být ve střetu zájmů, protože obec by mohla získat právě 4 byty. Je soukromou osobou, která ovlivňuje prodej výše uvedených pozemků a z prodeje profitují i rodinní příslušníci. Při jednání RMČ k tématu a souvisejícím je přítomen, podílí se na rozhodnutí, hlasuje. Při zasedání ZMČ obvykle bod k tématu předkládá někdo druhý z 5-tice členů RMČ, jakože…  

Prohlédněte si informační letáček k nekoncepční výstavbě Central Group.

Pokračovat ve čtení