O nás

Vážení dolnopočerničtí, vznikli jsme, protože se zajímáme se o dění v Dolních Počernicích a není nám lhostejné, jak to tu bude vypadat za několik let.   

Naším hlavním posláním je usilovat, aby Dolní Počernice byly spokojeným a bezpečným domovem pro nás všechny, pro děti i starší občany, čtvrtí s rozumně řešenou dopravou, koncepční výstavbou podpořenou občansko-sociální vybaveností, s cílem zachovat si udržitelný rozvoj území a ochránit přírodu a životní prostředí, vč. okrajových částí Dolních Počernic. 

Nemáme politické ambice, neprahneme nahrát si body u voličů, nepotřebujeme “vrtěti psem”, nezajímají nás Zlaté erby, nechceme poslouchat nesmyslné návrhy developerů, které jim vydělají a my budeme snášet důsledky nepřipravenosti obce na masový nárůst nových obyvatel … 

Jaký je účel spolku?

 • Účelem je spolupůsobení při dohledu na potřeby občanů DP z hlediska obecného veřejného zájmu k naplnění našich práv na zdravé životní prostředí zejména v katastrálním území Dolní Počernice,
 • poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti kultury a ochrany životního prostředí,
 • rozvoj občanské společnosti, environmentální vzdělávání, výchova a osvěta,
 • monitoring přípravy a realizace dopravních staveb v souladu se zákonnými požadavky pro vedení tras tranzitní a městské dopravy,
 • kontrola a dodržování hygienických limitů hluku a polutantů v ovzduší,
 • monitoring a upozorňování na nevhodné rozšiřování zastavitelných ploch s cílem zachovat udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí

Co děláme?

 • Organizujeme kampaně a petičních akce, komunikujeme s médii, se spolky a s orgány státní správy a samosprávy.
 • Podporujeme Vás občany v oprávněných požadavcích na kvalitu životního prostředí, infrastrukturu, dopravní obslužnost atp.
 • Komunikujeme s veřejností v rámci webové platformy spolku a sociálních sítí.
 • Pořádáme vzdělávací a osvětové a akce (veřejné besedy, přednášky, další akce).
 • Účastníme se ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany zdraví občanů, obce, přírody a krajiny.