Hlavním městem založená Pražská developerská společnost (PDS) připraví projekt výstavby asi 330 bytů na městských pozemcích v Dolních Počernicích. V pondělí o tom rozhodli radní města. Ti již před časem schválili přípravu dalších bytových domů ve Vršovicích, na Smíchově, na Palmovce, na Ládví a na Zlíchově. PDS město založilo právě pro tento účel.

Číst celý článek na iRozhlas.cz

02/2023 Praha stále spekuluje o výměně stavebních pozemků v DP za nádraží Vyšehrad a tudíž změně záměru na současných pozemcích HMP

 

30.01.2024 Prezentace městské výstavby z veřejného projednání záměru „Dolní Počernice – Projekt 1“ alias „Výstavba nového sídliště tzv. nájemní bydlení Dolní Počernice“ v Hotel Svornost ke stažení zde
Ve zkratce v první etapě 37 stavebních objektů, 270 bytových jednotek, 3700 m2 nebytových prostor, podle projektu +680 obyvatel a 400 parkovacích míst. Další etapy a více na stránkách https://pdspraha.eu/dolni-pocernice-praha-14/.

Projekt Dubeč-sever uvažuje výstavbu průmyslové a podnikatelské zóny navazující na výstavbu PDS. Přivede více dopravy, hluku a 2000 nových obyvatel. Dolním Počernicím, které zatíží, nepřinese reálně žádné benefity. Požadovaná změna územního plánu (ÚP) číslo Z 2883/00 je protichůdnou změnou pro území jižní části Dolních Počernic vůči koncepci platného územního plánu i vůči koncepci nového metropolitního plánu. Mění zahradní město na komerční zónu a izolační pás zeleně mezi obytnou zástavbou a dálnicí nahrazuje zástavbou průmyslovou (plochy SV-D a ZVO-E!). Spojení změn s obchvatovou komunikací zatíží DP další tranzitní dopravou a hlukem – auta, která by jinak jela po jižní spojce pojedou skrze DP.

Proti záměru zásadní změny územího plánu č. Z 2883, kterou prosazuje investor, bylo i MŽP. To ale kupodivu nesouhlasné stanovisko změnilo na souhlasné. Kromě občanských protestů byly vzneseny kvalifikované výhrady i zastupitelem Ing. Pavlem Vermachem, Ph.D. – ke stažení zde. Opětovné projednání v ZMČ DP v lednu 2024 zablokoval starosta DP (ODS, tedy stejně jako starostové okolích městských částí, snadnější domluva se dá předpokládat). 23.01.2024 projednala rada MČ DP v čele se starostou pod č. 48.4 prezentovaný návrh Dubeč sever spol. Investiční Gama, a.s. a spol. Architects + Planners pod č.48.4. Rada požaduje „Tangentu“ + ukládá starostovi, aby dojednal podmínky kontribuce (obdobně jako v dalších kauzách, o kterých tu informujeme, kde se ale žádná podstatná kontribuce neděje).

GG – výstavba Galstian & Galstian Group
CG – výstavba Central Group
PDS – výstavba Pražská developerská společnost

Informační leták k výstavbě Dubeč-sever Prohlédněte si informační leták k výstavbě Dubeč Sever.
Pokračovat ve čtení

2019/02: V únoru 2019 developer Central Group (CG) prezentoval MČ Dolní Počernice svůj záměr vystavět na pozemcích č.parc. 1328/6, 1613/1 a 1328/4 v jižní části Dolních Počernic soubor devíti 4-podlažních obytných domů se 160 byty a přes 200 parkovacích stání. Celý komplex má řadu nedostatků včetně nevyřešené dopravy. Developer nabídl namísto dopravní obslužnosti a občanské vybavenosti MČ smlouvu o spolupráci, kde pokud nebude MČ zasahovat do projektu, získá od Central Group 4 byty v zamýšleném projektu. K projektu bylo pro zastupitele připraveno dopředu souhlasné stanovisko.

Pozn.: Výstavba je situována na pozemcích, kde je starosta Zbyněk Richter spoluvlastníkem, a tedy ve střetu zájmů. Nutno připomenout, že CG v obci žádné pozemky nevlastní, nemá žádné aktivity v obecním zájmu, přesto RMČ v čele s panem starostou činí kroky, které projekt podporují, v mírnějším slova smyslu nečiní nic proti. Dočkali jsme se i prohlášení pana starosty, že se necítí být ve střetu zájmů, protože obec by mohla získat právě 4 byty. Je soukromou osobou, která ovlivňuje prodej výše uvedených pozemků a z prodeje profitují i rodinní příslušníci. Při jednání RMČ k tématu a souvisejícím je přítomen, podílí se na rozhodnutí, hlasuje. Při zasedání ZMČ obvykle bod k tématu předkládá někdo druhý z 5-tice členů RMČ, jakože…  

Prohlédněte si informační letáček k nekoncepční výstavbě Central Group.

Poslední odvolání proti nedostatkům projektu CG jsme společně s vámi podávali v lednu 2024.

Pokračovat ve čtení

29.11.2023 – Rekonstrukce byla dokončena a trasa zprůjezděna. Doufejme, že bude sloužit místním a ne jako objízdná trasa při stavbě městského okruhu a nové výstavbě PDS a Dubeč Sever.

29.08.2023 – Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí rekonstrukci ulice Národních hrdinů v předpokládaném harmonogramu od 4. září 2023 do konce listopadu 2023. Oficiální objízdná trasa povede zejména po ulici Nedokončená, propojující Štěrboholy s Jiráskovou čtvrtí. Musíme počítat se silnějším provozem a přirozenými objízdnými trasami.

V ulici Národních hrdinů bude rekonstruován, respektive dočasně uzavřen téměř 8 tisíc metrů čtverečních dlouhý úsek. Pracovat se bude ve dvou etapách – od ulice Českobrodská po Makovskou a od Makovské po Štěrboholskou spojku. Součástí oprav je nejen položení nového povrchu vozovky, ale také vybudování zvýšeného přechodu pro chodce s bezbariérovým prahem, předláždění chodníku, rekonstrukce přípojek a uličních vpustí a obnova dopravního značení.

Uzavírky se dotknou i MHD. Linka číslo 204 dočasně nebude obsluhovat zastávky Svatoňovická a Rtyňská.  Linka číslo 163 do oblasti nezajíždí vůbec, respektive rovnou najíždí na Nedokončenou a přes Českobrodskou směřuje do Běchovic.

Více:
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/rekonstrukce-ulice-narodnich-hrdinu-brzy-zacne/

Hasiči dnes v Dolních Počernicích uzavřeli část mezinárodní cyklostezky A24/A44 u podjezdu Štěrboholské spojky z důvodu výskytu chemikálii. Jedná se o opakovaný výskyt hlášený obyvateli čtvrti.

Pokračovat ve čtení

O Dolních Počernicích se doposud píše jako o obci venkovského charakteru na území městského obvodu Praha 9. Bude to platit i za pár let?

Pojďme to společně spočítat. Na počátku roku 2020 měli Dolní Počernice cca 2700 obyvatel. Doprava byla již tehdy místy neúnosná. Základní škola praská ve švech a malé děti se nedostanou do družiny.

Překotná výstavba bez základní občanské vybavenosti, na kterou dokola upozorňujeme, i tak postupuje ke svým cílům.

  • +750 nových obyvatel bude po dostavbě etapy C společnosti Galstian & Galstian Group – bez občanské vybavenosti, spoluvlastníkem pozemků je/byl starosta DP
  • +500 nových obyvatel přibude po výstavbě CENTRAL GROUP 43. investiční – bez občanské vybavenosti, spoluvlastníkem pozemků je/byl starosta DP
  • +2000 nových obyvatel přinese výstavba Pražské developerské společnosti, kde se v poslední/oddělené etapě uvažuje i nová škola, bude-li a kdy, nikdo neví, zároveň má dojít k vybudování komunikace Nová Úpická, a tak k odlehčení křižovatce Národních Hrdinů <=> Českobrodská
  • +2000 nových obyvatel potvrdil zástupce Dubeč Sever – v projektu je sice školka a hřiště, nicméně vlastník projektu si žádá změnu územního plánu, kde chce změnit využítí stávajících ploch pro průmyslovou zástavbu/podnikání. Do budoucna se proto můžeme dočkat opravdu velkých překvapení. Projekt je sice situován územně v katastru Dubeč, ale bude logicky provázán na stávající a plánovanou zástavbu a dopravní infrastrukturu Dolních Počernic.
  • +? – otazníky v mapce ukazují, kde nás výstavba ještě čeká

Pokračovat ve čtení

Hlavní město Praha plánuje nevyhnutelně realizovat tento gigantický projekt v dolních Počernicích, který nás všechny ovlivní už jen tím, že zdvojnásobí počet občanů DP. Zatím máme velice omezené informace o detailní aktuální podobě projektu, která se ještě určitě několikrát změní. Pojďme architektům Archum a PSD pomoci tvořit tak, aby byl zachován vesnický charakter obce a žilo se nám tu všem dobře.

I přes to, o jak velký projekt se jedná byl na jednání zastupitelstva 14.06.2021 tento bod skryt pro obyvatele Dolních Počernic jako „Veřejné představení urbanistické koncepce na využití pozemku HMP parc.č.1493/1“. Proč? Další aktivní projekt Dubeč Sever se pro jistotu na jednání ZMČ vůbec nedostal. Oba tyto projekty společně s probíhající a připravovanou výstavbou přitom ztrojnásobí počet obyvatel Dolních Počernic. Ptáme se společně, proč se v DP s občany nediskutuje, cenzurují se a ukrývají důležité informace..

Informační leták k výstavbě PDS na pozemcích hl. m. Prahy Prohlédněte si informační letáček k výstavbě PDS.

Na zastupitelstvu byl představen architekty Archum a zástupci Pražské developerské společnosti projekt z makropohledu. Konkrétní data, zejména finální podoba projektu, termíny etap výstavby, dopravní infrastruktura, občanská vybavenost ani další aspekty zamýšlené výstavby nejsou zatím upřesněny – více o projektu na webu PDS.
Pokračovat ve čtení

Projekt developera Galstian & Galstian Group s názvem „Nová Úpická“ se skládá z 50 rodinných domů, z 200 bytových jednotek a 6 komerčních prostor. Celkem cca 750 nových obyvatel. Etapy jsou rozděleny na:

  • Etapa A – 50 rodinných domů (dokončeno)
  • Etapa B- bytový dům s předzahrádkami a odpočinkovým parkem (dokončeno)
  • Etapa C- bytový dům s kaskádovitými terasami (čeká na dopravní obslužnost, aktualizace 07/2021) – katastrální mapa

Dopravní obslužnost měla být zajištěna komunikací Nová Úpická. Bohužel v cestě jejímu zbudování brání pozemky a majetkové stavy kolem dočasné stavby bývalého autosalonu Exner. Proto vymyslel zástupce developera náhradní varianty dopravních řešení, které se nepotkali u obyvatel Dolních Počernic s pochopením.
Pokračovat ve čtení

Vážení obyvatelé MČ Dolní Počernice, spoluobčané,

děkujeme, že jste se zapojili do petice níže. Vaše dotazy rádi osobně zodpovíme a vysvětlíme všechna PROČ.

Zajímáte-li se o dění, o udržitelný rozvoj obce, o zdraví Dolních Počernic, prosíme, kontaktujte nás e-mailem na info@dolni-pocernice.cz. Budeme vděčni za každou pomoc, třeba zapojením do řešení témat, zasláním finančního příspěvku na právní úkony nebo třeba jen s kontaktováním sousedů.

Aktualizaci k tématu výstavby CG můžete číst v článku VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ CENTRAL GROUP V JIŽNÍ ČÁSTI DOLNÍCH POČERNIC, AKTUALIZACE BŘEZEN 2021

 

Naše konání proti nevhodné výstavbě Central Group je podpořeno Nadací Via v programu Živá komunita a Nadačním fondem proti korupci. Děkujeme.

Pokračovat ve čtení

Možná se divíte, proč v nadpise tohoto článku jsou dvě hesla, která spolu viditelně nesouvisí. Bohužel ale musíme konstatovat, že vše ze vším souvisí, jak zní jedno úsloví.

Začněme tím, co je v současné době asi největší problém Dolních Počernic. Je to především neúměrná tranzitní doprava, která hlavně v ranních a odpoledních hodinách znepříjemňuje život obyvatelům naší MČ. Nemyslíme při psaní tohoto článku ani tak na ulici Českobrodská, která je dopravně přetížená v každou denní dobu, což je bohužel fakt, ale jde především o dopravu v ulici Národních hrdinů směrem od H. Počernic ke křižovatce s Českobrodskou a následně od této křižovatky směrem k Štěrboholské spojce.
Pokračovat ve čtení