V úterý 21. září se od 17 hodin v hotelu Svornost konalo 10. Fórum Zdravá MČ Praha-Dolní Počernice.  Každý z účastníků mohl získat informace o plánované výstavbě, dopravě, vzdělávání a životním prostředí a svým přispěním do veřejné diskuse mohl ovlivnit výběr a pořadí prioritních bodů.

Aktualizováno:

Přišlo pár desítek účastníků. Každý účastník při příchodu dostal 2 zelené lepíky. Na archy u jednotlivých témat mohl vyjádřit problém / příležitost k rozvoji městské části. Garant tématu tento pak zapsal. Poté mohl každý účastník přidělit až 2 čárky u každého z tématu jako označení priority. Dvě nejvyšší priority z každého tématu postoupily a  byly přepsány na finální seznam všech témat.

Každý účastník svými 2 zelenými lepíky mohl vybrat až 2 priority z celkového seznamu. Finální pořadí vidíte na fotografii.

Pokračovat ve čtení

V úterý 28.1.2020 v 17 hodin se koná veřejné jednání o projektu základní školy se zástupci městské části, investora, projektanta a dopravního experta Bezpečných cest do školy.

Pozvánku naleznete na FB občanské iniciativy Obecná škola dolnopočernická