V úterý 21. září se od 17 hodin v hotelu Svornost konalo 10. Fórum Zdravá MČ Praha-Dolní Počernice.  Každý z účastníků mohl získat informace o plánované výstavbě, dopravě, vzdělávání a životním prostředí a svým přispěním do veřejné diskuse mohl ovlivnit výběr a pořadí prioritních bodů.

Aktualizováno:

Přišlo pár desítek účastníků. Každý účastník při příchodu dostal 2 zelené lepíky. Na archy u jednotlivých témat mohl vyjádřit problém / příležitost k rozvoji městské části. Garant tématu tento pak zapsal. Poté mohl každý účastník přidělit až 2 čárky u každého z tématu jako označení priority. Dvě nejvyšší priority z každého tématu postoupily a  byly přepsány na finální seznam všech témat.

Každý účastník svými 2 zelenými lepíky mohl vybrat až 2 priority z celkového seznamu. Finální pořadí vidíte na fotografii.

Kromě připravované překotné výstavby bylo probíráno jako další téma a velký problém „tranzitní doprava“, která způsobuje kolony v DP.

Dolnopočerničtí občané nakonec označili k řešení za největší a priritní tyto problémy a příležitosti, které se umístili takto:

 1. Výstavba nové školy (nejen v severní části DP)
 2. Zachování současného územního plánu s ohledem na nezastavitelné plochy (platný ÚP a jeho změny lze sledovat zde)
 3. Shodně řešení dopravní situace v obci
  1. Omezení rychlosti v celé MČ na 30 km/h a instalace úsekových radarů v ulici Národních Hrdinů (v jižní i severní části  vůči ulici Českobrodská) v souvislosti s objízdnou trasou/tranzitní dopravou
  2. Přechod mezi ulicí V Ráji a vstupem do parku (Ke Štěpnici) + instalace zrcadla a retardérů
  3. Vybudování podchodu (nadchodu) pod tratí za Billou směrem na hráz
 4. Vodní hřiště – mlýnky a pumpa (pocitové hřiště)
 5. Maximalizace zeleně v nových developerských projektech
 6. Skautská klubovna
 7. Bodově shodně
  1. Lidová škola umění (hudební)
  2. Rozšíření ordinací specializovaných lékařů (zubař)
 8. Bodově shodně
  1. Udržení lékárny v provozu
  2. Zřízení pláže a mola u rybníka

Oficiální témata 10. veřejného fóra DP:

 1. Územní rozvoj a životní prostředí (výstavby, zeleň)
 2. Ekonomika (investiční plány, participativní rozpočet obce v r. 2022)
 3. Sociální služby a zdravotnictví (pomoc seniorům, zdravotní služby)
 4. Doprava (místní komunikace, cyklostezky, bezpečnost)
 5. Vzdělávání a volnočasové aktivity (školství, kultura, sport)
 6. Dětský stůl (podněty žáků ZŠ)

Informace na stránkách MČ:

https://praha-dolnipocernice.cz/aktualita/4680-10-forum-zdrava-mc-praha-dolni-pocernice

https://praha-dolnipocernice.cz/aktualita/4720-10-forum-zdrave-mc-anketa

Nepřehlédněte připravovanou výstavbu Pražské developerské společnosti, projekt Dubeč-sever, Galstian & Galstian Group či Central Group, kde naši činnost kontrolující výstavbu a dohled na zájem a právo obyvatel na zdravé životní prostředí podpořila Nadace Via.

Stále sbíráme 200 podpisů k zastupování veřejnosti při projednávání významné změny územního plánu č. Z 2883/00, která se závažně dotkne Dolních Počernic.