Projekt Dubeč-sever uvažuje výstavbu průmyslové a podnikatelské zóny navazující na výstavbu PDS. Přivede více dopravy, hluku a 2000 nových obyvatel. Dolním Počernicím, které zatíží, nepřinese reálně žádné benefity. Požadovaná změna územního plánu (ÚP) číslo Z 2883/00 je protichůdnou změnou pro území jižní části Dolních Počernic vůči koncepci platného územního plánu i vůči koncepci nového metropolitního plánu. Mění zahradní město na komerční zónu a izolační pás zeleně mezi obytnou zástavbou a dálnicí nahrazuje zástavbou průmyslovou (plochy SV-D a ZVO-E!). Spojení změn s obchvatovou komunikací zatíží DP další tranzitní dopravou a hlukem – auta, která by jinak jela po jižní spojce pojedou skrze DP.

Proti záměru zásadní změny územího plánu č. Z 2883, kterou prosazuje investor, bylo i MŽP. To ale kupodivu nesouhlasné stanovisko změnilo na souhlasné. Kromě občanských protestů byly vzneseny kvalifikované výhrady i zastupitelem Ing. Pavlem Vermachem, Ph.D. – ke stažení zde. Opětovné projednání v ZMČ DP v lednu 2024 zablokoval starosta DP (ODS, tedy stejně jako starostové okolích městských částí, snadnější domluva se dá předpokládat). 23.01.2024 projednala rada MČ DP v čele se starostou pod č. 48.4 prezentovaný návrh Dubeč sever spol. Investiční Gama, a.s. a spol. Architects + Planners pod č.48.4. Rada požaduje „Tangentu“ + ukládá starostovi, aby dojednal podmínky kontribuce (obdobně jako v dalších kauzách, o kterých tu informujeme, kde se ale žádná podstatná kontribuce neděje).

GG – výstavba Galstian & Galstian Group
CG – výstavba Central Group
PDS – výstavba Pražská developerská společnost

Informační leták k výstavbě Dubeč-sever Prohlédněte si informační leták k výstavbě Dubeč Sever.

Na radnici úřadu DP byla od 24.06.2021 výstava plánované výstavby Dubeč Sever za přítomnosti zástupce vlastníka. O anketu MČ DP neprojevili občané zájem. Připomínky k návrhu změny ÚP můžeme podávat jen jako zástupce veřejnosti. K tomu jsme sbírali 200 vašich podpisů.

Kolem obchvatové komunikace „Tangenty“ (čtěte starší články OBCHVAT DOLNÍCH POČERNIC A PRŮMYSLOVÁ ZÓNA DUBEČ-SEVER z 1.12.2021 a POTŘEBUJÍ DOLNÍ POČERNICE TZV. POČERNICKOU TANGENTU NEBO PRAŽSKÝ OKRUH? z 14.9 2019), je opět mnoho nezodpovězených otázek. Občanům není záměr obslužnosti nikterak prezentován. Evidentně je jejím novým smyslem obsloužit komerční zónu Dubeč Sever. Díky změněné trajektorii pak nepochybně také přilehlou průmyslovou zónu Běchovice (na západ od 510). Soukromým vlastníkům se to hodí, nikdo z aktérů přeci nebude silnici platit ze svého. Silnice vede na území Dolních Počernic kolem pozemnků, kde je starosta DP spoluvlastníkem.

Příběh pro veřejnost o „dopravní pomoci Dolním Počernicím“ osobně představoval a uvedl jako podmínku zdravého sousedství starosta Běchovic p. Martan, které ho pozval starosta DP za tímto účelem na ZMČ DP ve Svornosti. Příběh se dobře prodává, občané přeci nechtějí kolony a chtějí méně dopravy. Skutečnost je ale zcela opačná! Nová Tangenta dopravní situaci ještě zhorší! Tangenta bude primárně sloužit pro kamiony a nikdo tomu po změně ÚP už nezabrání. Při sebemenší koloně sjedou vozidla ze Štěrboholské spojky či Městského okruhu na tuto komunikaci, která není opatřeba proti-hlukovými bariérami.

Celá operace s Tangentou se změněnou trajektorií je podmíněná právě touto změnou územního plánu. Žádnou ze zájmových stran včetně vedení obcí asi nezajímá, co se bude dít, až začne kapacitně kolabovat plánované napojení 510-511.

To potvrzuje i audit ŘSD (326 stran, zvýrazněné pasáže  na stranách 2, 18, 28, 114, 148), které by Tangentu stavělo (s menším odporem veřejnosti, který je proti výstavbě Pražskému okruhu a pro ŘSD levnější varianta než cokoliv správnějšího).

Po ucpání okruhu dojde v Dolních Počernicích ke kolonám nejen na Národních hrdinů, ale nově s daleko více auty a kamiony ještě na Tangentě, Nové Úpické, a pokud to projde tak v protažených ulicích U Konečné, Jinolické, Dolnobranské a Makovské. Vše samozřejmě v souladu s usnesením ZMČ/RMČ DP, budou-li ulice upraveny tak, jak to zejména rada MČ Praha Dolní Počernice (ovládaná starostou) soustavně v souladu s přáním developerů doporučuje.

Za Zdravé Dolní Počernice můžeme negativní dopady na obyvatele Dolních Počernic omezit leda neschválením Z 2883 případně uplatněním opravného prostředku u soudu.

V galerii předkládáme porovnání změn využití ploch:

Porovnání původního ÚP a nového ÚP v případě zanesení změn

Porovnání původního ÚP a nového ÚP v případě zanesení změn

Návrh na změnu ÚP - překvalifikace využití ploch - SV-D a ZVO-E

Návrh na změnu ÚP – překvalifikace využití ploch – SV-D a ZVO-E

Urbanistická studie Dolní Počernice Jih - původní využití ploch a obslužné komunikace rodinné zástavby

Urbanistická studie Dolní Počernice Jih – původní využití ploch a obslužné komunikace rodinné zástavby

Soukromý developerský projekt na zájmovém území předmětné změny zásadně ovlivní Dolní Počernice, do této doby (2021) obec vesnického charakteru odstíněnou od dálnice zeleným pásem a protihlukovou stěnou. Tak jako u sousedících projektů Central Group (CG) a Pražská developerská společnost (PDS), bylo i zde nabídnuto „všimné“ obci. (čtěte dopis o 10 milionech z  21.6.2021 zaslaný k rukám pana starosty)

Kdo rozhoduje a proč?

2015: V roce 2015 RMČ DP vydala záporné stanovisko pro komisi RHMP a argumentoval tím, že to je absolutní nesmysl.

2017: Bohužel v roce 2017 RMČ DP vydala naopak souhlasné stanovisko pro Výbor územního rozvoje, ačkoli k tomu jako i v dalších případech neměla kompetence, tj. v rozporu s usnesením ZMČ DP.

2021: Na ZMČ č. 17 dne 14.06.2021 nepadlo o změně Z 2883/00 ani slovo, přestože již byla plánována výstava a vše v plném proudu. Pro veřejnost by to již bylo po projednávání obrovské zástavby DP Pražskou developerskou společností nejspíš příliš moc!?

Připomínky k pozměňovacímu návrhu Z 2883/00 může do 22.7.2021 podat každý, ale pouze „zástupce veřejnosti“ může uplatnit opravné prostředky. Oprávněný zástupce je taková fyzická nebo právnická osoba, která při uplatnění úplně stejných připomínek bude mít pověření od 200 občanů hl. m. Prahy. Starosta DP má i bez vyjádření zastupitelů, jak je patrno, předem jasno. Hlukové studie či studie dopravní zátěže musí nárokovat občané.

 

 

O důležitosti této změny pro Dolní Počernice hovoří sám pan starosta Richter v záznamu z projednání změny Z2883 dne 23.6.2021 (nastavte si přehrávání na 45:05). Na druhé straně jsou rozhodnutí, které dělá RMČ, úkony, která pod vedením pana starosty dělá úřad MČ.

 

Oficiální pozvánka úřadu DP: https://praha-dolnipocernice.cz/aktualita/4616-vystavba-dubec-sever

Více informací o změně:

Video z projednání změny Z2883 dne 23.6.2021 (mluvený komentář začíná 03:10, vystoupení pana starosty Richtera za MČ Dolní Počernice v 45:05) :

Co znamenají zkratky územního plánu?

Jak se bránit změnám územního plánu?