Hlavní město Praha plánuje nevyhnutelně realizovat tento gigantický projekt v dolních Počernicích, který nás všechny ovlivní už jen tím, že zdvojnásobí počet občanů DP. Zatím máme velice omezené informace o detailní aktuální podobě projektu, která se ještě určitě několikrát změní. Pojďme architektům Archum a PSD pomoci tvořit tak, aby byl zachován vesnický charakter obce a žilo se nám tu všem dobře.

I přes to, o jak velký projekt se jedná byl na jednání zastupitelstva 14.06.2021 tento bod skryt pro obyvatele Dolních Počernic jako „Veřejné představení urbanistické koncepce na využití pozemku HMP parc.č.1493/1“. Proč? Další aktivní projekt Dubeč Sever se pro jistotu na jednání ZMČ vůbec nedostal. Oba tyto projekty společně s probíhající a připravovanou výstavbou přitom ztrojnásobí počet obyvatel Dolních Počernic. Ptáme se společně, proč se v DP s občany nediskutuje, cenzurují se a ukrývají důležité informace..

Informační leták k výstavbě PDS na pozemcích hl. m. Prahy Prohlédněte si informační letáček k výstavbě PDS.

Na zastupitelstvu byl představen architekty Archum a zástupci Pražské developerské společnosti projekt z makropohledu. Konkrétní data, zejména finální podoba projektu, termíny etap výstavby, dopravní infrastruktura, občanská vybavenost ani další aspekty zamýšlené výstavby nejsou zatím upřesněny – více o projektu na webu PDS.

Základní informace o výstavbě PSD

Projekt bude realizován na pozemcím Hlavního města Prahy o celkové rozloze 185.000 m². Patří k největšímu souvislému území ve vlastnictví Hl. m. Prahy, kde je možné postavit projekty nájemního bydlení. Byty by měly zůsta ve vlastnictví města. Nájemníky si řeší jednotlivé odbory, není tedy možné predikovat, kdo budou naši budoucí sousedé. Na pozemcích je možné postavit až 1.500 bytů (zdroj web PSD), tj. až 4000 nových obyvatel. Pokud by nakonec bylo bytů jen polovina, tedy 750, přibylo by cca 2000 obyvatel. Projekt by měl být realizován ve 3 etapách v horizontu 5 až 10 let.

Prezentace tohoto gigantického projektu PDS měla trhliny. Nikdo nebyl schopen odpovědět na konkrétní dopravní obslužnost. Z dvojpodlažních domků se vyklubaly čtyřpodlažní. Není jasné, jaká je provázanost jednotlivých etap výstavby, když infrastruktura bude až v poslední etapě. Starosta Richter veřejně prohlásil, že je vše v pořádku a že se s touto výstavbou počítalo a předpokládalo se, že například nové děti pokryje stará škola + nová vedle ní v severní části DP. Ta, ale zatím díky chybám v projektu nestojí, že? Přesto se bude stavět..

Snahy více informovat občany DP

Zastupitel Jirsák navrhl, aby MČ uspořádala veřejnou prezentaci tohoto záměru, jíž by byla přítomna co nejširší veřejnost. Neboť na ZMČ bylo přítomno díky málo informací a létu málo občanů. Nepatří do party (opozice) a tak byl jeho návrh nehledě na přínosnost pro občany automaticky zamítnut. Přijďte se podívat jak to chodí. Monitorujeme pro vás i jmenovité hlasování našich zastupitelů, kteří si to v zápisech uvádět, světe div se, nepřejí.

O tomto projektu vás budeme dále infomovat.