29.11.2023 – Rekonstrukce byla dokončena a trasa zprůjezděna. Doufejme, že bude sloužit místním a ne jako objízdná trasa při stavbě městského okruhu a nové výstavbě PDS a Dubeč Sever.

29.08.2023 – Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí rekonstrukci ulice Národních hrdinů v předpokládaném harmonogramu od 4. září 2023 do konce listopadu 2023. Oficiální objízdná trasa povede zejména po ulici Nedokončená, propojující Štěrboholy s Jiráskovou čtvrtí. Musíme počítat se silnějším provozem a přirozenými objízdnými trasami.

V ulici Národních hrdinů bude rekonstruován, respektive dočasně uzavřen téměř 8 tisíc metrů čtverečních dlouhý úsek. Pracovat se bude ve dvou etapách – od ulice Českobrodská po Makovskou a od Makovské po Štěrboholskou spojku. Součástí oprav je nejen položení nového povrchu vozovky, ale také vybudování zvýšeného přechodu pro chodce s bezbariérovým prahem, předláždění chodníku, rekonstrukce přípojek a uličních vpustí a obnova dopravního značení.

Uzavírky se dotknou i MHD. Linka číslo 204 dočasně nebude obsluhovat zastávky Svatoňovická a Rtyňská.  Linka číslo 163 do oblasti nezajíždí vůbec, respektive rovnou najíždí na Nedokončenou a přes Českobrodskou směřuje do Běchovic.

Více:
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/rekonstrukce-ulice-narodnich-hrdinu-brzy-zacne/

V úterý 21. září se od 17 hodin v hotelu Svornost konalo 10. Fórum Zdravá MČ Praha-Dolní Počernice.  Každý z účastníků mohl získat informace o plánované výstavbě, dopravě, vzdělávání a životním prostředí a svým přispěním do veřejné diskuse mohl ovlivnit výběr a pořadí prioritních bodů.

Aktualizováno:

Přišlo pár desítek účastníků. Každý účastník při příchodu dostal 2 zelené lepíky. Na archy u jednotlivých témat mohl vyjádřit problém / příležitost k rozvoji městské části. Garant tématu tento pak zapsal. Poté mohl každý účastník přidělit až 2 čárky u každého z tématu jako označení priority. Dvě nejvyšší priority z každého tématu postoupily a  byly přepsány na finální seznam všech témat.

Každý účastník svými 2 zelenými lepíky mohl vybrat až 2 priority z celkového seznamu. Finální pořadí vidíte na fotografii.

Pokračovat ve čtení

Hasiči dnes v Dolních Počernicích uzavřeli část mezinárodní cyklostezky A24/A44 u podjezdu Štěrboholské spojky z důvodu výskytu chemikálii. Jedná se o opakovaný výskyt hlášený obyvateli čtvrti.

Pokračovat ve čtení

Na 17. zasedání zastupitelstva městské části Praha-Dolní Počernice dne 14.6.2021 byla opět otevřena otázka jmenovitého záznamu hlasování našich zastupitelů při každém hlasování. Rádi bychom přece všichni věděli, jak naši zástupci v zastupitelstvu MČ hlasují.
Pokračovat ve čtení

Děkujeme za upozornění našeho přispěvovatele o tom, že je rozoraná cesta mezi Dolní Počernicemi a Dubčí, vedoucí na most přes Štěrboholskou spojku. V územním plánu je cesta stabilizována v poloze dle katastru nemovitostí a proto zjišťujeme informace z jakého důvodu a na základě jakého rozhodnutí je cesta zrušena. Došlo k pokusu o vytvoření náhradní cesty na pozemku, který spoluvlastní starosta DP Zbyněk Richter. Tato cesta navazuje na rovněž pozměněnou cestu v serverní části kolem plánované výstavny společnosti Central Group.
Pokračovat ve čtení

Dolnopočernický zpravodaj má nový statut. Při schvalování statutu panovala zvláštní shoda, kdy hlasovalo všech 15 zastupitelů PRO.

Číst Z-13-7-d-Statut DPZ

Spustit video z jednání zastupitelstva dne 15.9.2020

Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice (dále jen ZMČ) schvaluje podle § 87, odst. 2 ve znění §66 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze následující jednací řád:

Pokračovat ve čtení