Na 17. zasedání zastupitelstva městské části Praha-Dolní Počernice dne 14.6.2021 byla opět otevřena otázka jmenovitého záznamu hlasování našich zastupitelů při každém hlasování. Rádi bychom přece všichni věděli, jak naši zástupci v zastupitelstvu MČ hlasují.

Požadavek některých zastupitelů tedy byl, aby v zápisu z jednání zastupitelstva MČ bylo uvedeno, jak kdo ze zastupitelů hlasoval. Zastupitelé by tím byli schopni doložit, jak rozhodovali, a spoluobčané by měli přehled o tom, jak prosazují jejich zájmy a dodržují předvolební sliby.

Bohužel tento požadavek byl opět, již po několikáté, shozen ze stolu tím, že pro něj nehlasovala většina především „vládnoucích“ zastupitelů v čele s panem starostou. Pro byla opozice. Všichni zastupitelé by se neměli stydět za to, jak hlasují a umožnit, aby byli občané Dolních Počernic informováni o jejich postojích, potvrzených hlasováním v jednotlivých bodech jednání zastupitelstva.