O Dolních Počernicích se doposud píše jako o obci venkovského charakteru na území městského obvodu Praha 9. Bude to platit i za pár let?

Pojďme to společně spočítat. Na počátku roku 2020 měli Dolní Počernice cca 2700 obyvatel. Doprava byla již tehdy místy neúnosná. Základní škola praská ve švech a malé děti se nedostanou do družiny.

Překotná výstavba bez základní občanské vybavenosti, na kterou dokola upozorňujeme, i tak postupuje ke svým cílům.

  • +750 nových obyvatel bude po dostavbě etapy C společnosti Galstian & Galstian Group – bez občanské vybavenosti, spoluvlastníkem pozemků je/byl starosta DP
  • +500 nových obyvatel přibude po výstavbě CENTRAL GROUP 43. investiční – bez občanské vybavenosti, spoluvlastníkem pozemků je/byl starosta DP
  • +2000 nových obyvatel přinese výstavba Pražské developerské společnosti, kde se v poslední/oddělené etapě uvažuje i nová škola, bude-li a kdy, nikdo neví, zároveň má dojít k vybudování komunikace Nová Úpická, a tak k odlehčení křižovatce Národních Hrdinů <=> Českobrodská
  • +2000 nových obyvatel potvrdil zástupce Dubeč Sever – v projektu je sice školka a hřiště, nicméně vlastník projektu si žádá změnu územního plánu, kde chce změnit využítí stávajících ploch pro průmyslovou zástavbu/podnikání. Do budoucna se proto můžeme dočkat opravdu velkých překvapení. Projekt je sice situován územně v katastru Dubeč, ale bude logicky provázán na stávající a plánovanou zástavbu a dopravní infrastrukturu Dolních Počernic.
  • +? – otazníky v mapce ukazují, kde nás výstavba ještě čeká

Pokud jste pozorně sčítali a ke stávajícím 2700 obyvatelům jste jako my přičetli +750 +500 +2000 +2000, došli jste k číslu 7950 obyvatel. I díky novému stavebnímu zákonu nejspíš v brzské době bude i toto číslo překonáno. Ano, je to cca trojnásobek současného počtu obyvatel. Ne, zatím neexistují žádné nové komunikace, školy, školky ani občanská vybavenost, které by nápor nových obyvatel, aut a s tím spojených aspektů kompenzovaly, ani přesné termíny, kdy bude taková infrastruktura zbudována. Spojení mezi severní a jižní částí Dolních Počernic nebude určitě lehčí než doposud.

Podívejte se na grafy vývoje počtu obyvatel dle ČSÚ rok 2011-2020 bez skokových změn.

Projekt Dubeč Sever je spojován s komunikací, které se začalo říkat Tangenta nebo Obchvat jižní části Dolních Počernic. Tato komunikace by se zónou ale souviset nijak neměla, využití této obslužné komunikace by mělo být pouze pro obsluhu rodinné zástavby. Bohužel světem hýbou peníze, nikoliv zbožná přání. A v návrhu Dubeč Sever se z Tangenty stává příjezdová komunikace do průmyslové zóny a obchvatová tranzitní komunikace pro východ Prahy bez jakéhokoliv odhlučnění nebo studie zátěže pro Dolní Počernice.

Je na nás občanech, jestli a jaké změny zastupitelům dovolíme a kdy.  Teď je čas se o zjemnění dopadů zmiňovaných developerských projektů snažit. Až ke změnám dojde, už můžeme jen komentovat, co mohlo být jinak. Až nyní nám dochází vzkaz pana starosty v úvodníku Dolnopočernického zpravodaje: „aby si občané úvědomili, že žijí ve velkoměstě a ne v zapadlé vísce na Šumavě“. Myslím, že teď už si to opravdu uvědomíme všichni. A bohužel se v souvislosti s gigantickým nárůstem počtu obyvatel nedokáží nejspíše další přání pana starosty naplnit.