Projekt developera Galstian & Galstian Group s názvem „Nová Úpická“ se skládá z 50 rodinných domů, z 200 bytových jednotek a 6 komerčních prostor. Celkem cca 750 nových obyvatel. Etapy jsou rozděleny na:

  • Etapa A – 50 rodinných domů (dokončeno)
  • Etapa B- bytový dům s předzahrádkami a odpočinkovým parkem (dokončeno)
  • Etapa C- bytový dům s kaskádovitými terasami (aktualizace 06/2024 – dokumentace projektu)

Dopravní obslužnost měla být zajištěna komunikací Nová Úpická. Bohužel v cestě jejímu zbudování brání pozemky a majetkové stavy kolem dočasné stavby bývalého autosalonu Exner. Proto vymyslel zástupce developera náhradní varianty dopravních řešení, které se nepotkali u obyvatel Dolních Počernic s pochopením.

 

Video k opakovanému projednávání dopravní obslužnosti etapy C na ZMČ 15.09.2020

Podivné nesrovnalosti?

Konání Rady MČ Praha DP (RMČ) je naprosto nepochopitelně v některých rozhodovacích procesech v rozporu s platnými usneseními Zastupitelstva MČ Praha DP (ZMČ), jako nejvyššího orgánu městské části.

Jako příklad uvádíme komunikaci z konce zasedání zastupitelstva dne 22.07.2019:

1) zastupitel Kšáda zjistil, že RMČ dne 16.7.2019 rozhodla v rozporu s rozhodnutím ZMČ o tom, že je pozastavená výstavba Galstian & Galstian Group etapa C na konci ulice Jinolická do doby, než se vyřeší Nová Úpická, viz.

28.13 RMČ Praha – Dolní Počernice – čj. 1353/19 projednala předložený návrh spol. Galstian&Galstian Group s.r.o., s o u h l a s í s variantou 7 dočasné dopravní obsluhy bytového domu C, projektu Nová Úpická.

2) zastupitel Kšáda navštívil archiv a zjistil, že Galstian & Galstian Group doručil Žádost až na radu v den konání 16.7.2019 a další dokument od pana Švába nebyl dokonce ani datovaný

3) starosta Zbyňek Richter na dotaz, proč se rozhodlo tak rychle, odpověděl, že neví, že to Rada (členy jsou Zbyněk Richter – starosta, Ing. Miloslav Král, MUDr. Pavel Boček – zástupci starosty, Mgr. Jan Šroubek a Petr Stránský – členové rady)

4) na dotaz, zda existují povolení k dotčeným pozemkům pro průjezd na stavbu a další zákonné povinnosti, že nejsou ve spise byla odpověď, že pozemky patří rodině starosty, že ještě neví, zda průjezd umožní, dodal že doufá, že bude akceptováno, že na otázku proč to tak je „nebude odpovídat

5) druhý den po ZMČ, kdy rozpor byl veřejně prezentován, ta samá rada dne 23.07.2019 na zasedání RMČ pověřila stavební oddělení jednat!! 

29.2 RMČ Praha – Dolní Počernice – čj. 1297/19 a čj. 1318/19 projednala žádosti společnosti Galstian & Galstian Group s.r.o. , p o v ě ř u j e stavební oddělení projednat žádosti s JUDr. I. Baladovou

Dokumenty ze zasedání, podklady a podněty