Dostavbu zbylé části pražského vnitřního okruhu by od města, které ho má nyní na starosti, mohl převzít stát. Dříve se mluvilo o tom, že by stát městu přispěl 60 miliardami korun. Po středečním jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) a vedení města to novinářům řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Číst celý článek na lidovky.cz

 

Komentář Zdravé Dolní Počernice z.s. :

Za oslovené občany MČ Praha Dolní Počernice prohlašujeme, že Pražský okruh by měl sloužit výhradně Praze, nikoliv tranzitní dopravě přivedené skrze D1 z celé Evropy. Mezinárodní dálnice by měla být vedena mimo Prahu, jinak se nevyhneme kolapsním situacím a zvýšené zátěže pro statisíce obyvatel Prahy. Přikládáme studii dopravních staveb pro bližší seznámení. Na straně 150 je vidět nutné zkapacitnění staveb, nejvíce se dotýkajících Dolních Počernic.

Studie bezpečnosti a analýzy rizik k DÚR – PRAŽSKÝ OKRUH D0, STAVBA 510 „SATALICE – BĚCHOVICE, ZKAPACITNĚNÍ“ (PDF, 17 MB)

 

Ze všech zbývajících částí SOKP je právě úsek mezi Běchovicemi a dálnicí D1 patrně nejpotřebnější. Jeho dokončení zásadně sníží intenzitu dopravy na Štěrboholské radiále a Jižní spojce.

Stavba tvoří jihovýchodní část Pražského okruhu a je navržena jako šestipruh. Začíná na MÚK Českobrodská se silnicí I/12 v km 64,0, za níž následuje nová útvarová MÚK Dubeč. Na stávající MÚK Českobrodská se z důvodů plynulosti dopravy a bezpečnosti provozu zvažovalo zrušení větve umožňující sjezd a nájezd z jihu, ale dle požadavku městské části Běchovice zůstane napojení zachováno.

MÚK Dubeč je významnou dopravní křižovatkou s přeložkou silnice I/12 a Štěrboholskou radiálou. Trasa SOKP je z důvodu minimalizace hluku vedena ve spodní úrovni. Pro směry Štěrboholská radiála–úsek 510 a Štěrboholská radiála–úsek 511 a opačně jsou navrženy direktní, resp. semidirektní rampy.

Číst informační leták ŘSD, stav k 06/2021 (od 02/2020 se v něm nic nezměnilo, jen datum)

Číst studii bezpečnosti a analýzy rizik k DÚR – PRAŽSKÝ OKRUH D0, STAVBA 510 „SATALICE – BĚCHOVICE, ZKAPACITNĚNÍ“ (PDF, 17 MB)


Vysvětlivky / Použité zkratky

SOKP = silniční okruh kolem Prahy

MÚK = mimoúrovňová křižovatka

PO = Pražský okruh = dálnice, která by v případě dobudování měla vytvořit vnější dálniční obchvat Prahy. Na rozdíl od vnitřního Městského okruhu, jehož dílčí úseky dostaly různé oficiální uliční názvy, označení Pražský okruh je ve všech částech vedoucích územím Prahy zároveň i oficiálním názvem ulice (viz. Wikipedia, Pražský okruh

ŠS = Štěrboholská spojka = radiála propojujících Městský a Pražský okruh na východě Prahy = úsek Průmyslová – most Běchovice. Na jihozápadě plynule navazuje na Jižní spojku a na severovýchodě se plynule napojuje na Pražský okruh,  úsek / dokončenou stavbu 510 Satalice – Běchovice, dříve označovaný jako Východní spojka (viz. Wikipedia, Šterboholská radiála).

Stavba 510 Satalice – Běchovice = existující část Pražského Okruhu, tranzit z dálnic D10 a D11 v současnosti pokračuje přes most na Štěrboholskou spojku a dále přes Jižní spojku k nájezdu na D1.   

Stavba 511 Běchovice – Průhonice, napojení na D1= chybějící část Pražského Okruhu, tranzitní doprava nad 6 tun by měla být na úrovni Dubče odkloněna mimo Štěrboholskou spojku (viz. Silniční okruh kolem Prahy)  

Přeložka I/12 = v budoucnosti by měla být v oblasti Běchovic vybudována mimoúrovňová křižovatka s připojením Pražského okruhu a budoucí silnice I/12 (po přeložení současné silnice I/12) na Úvaly a možné i dále ke Kolínu. (viz. Silnice I/12)

 

.

 

Hlavní město Praha plánuje nevyhnutelně realizovat tento gigantický projekt v dolních Počernicích, který nás všechny ovlivní už jen tím, že zdvojnásobí počet občanů DP. Zatím máme velice omezené informace o detailní aktuální podobě projektu, která se ještě určitě několikrát změní. Pojďme architektům Archum a PSD pomoci tvořit tak, aby byl zachován vesnický charakter obce a žilo se nám tu všem dobře.

I přes to, o jak velký projekt se jedná byl na jednání zastupitelstva 14.06.2021 tento bod skryt pro obyvatele Dolních Počernic jako „Veřejné představení urbanistické koncepce na využití pozemku HMP parc.č.1493/1“. Proč? Další aktivní projekt Dubeč Sever se pro jistotu na jednání ZMČ vůbec nedostal. Oba tyto projekty společně s probíhající a připravovanou výstavbou přitom ztrojnásobí počet obyvatel Dolních Počernic. Ptáme se společně, proč se v DP s občany nediskutuje, cenzurují se a ukrývají důležité informace..

Informační leták k výstavbě PDS na pozemcích hl. m. Prahy Prohlédněte si informační letáček k výstavbě PDS.

Na zastupitelstvu byl představen architekty Archum a zástupci Pražské developerské společnosti projekt z makropohledu. Konkrétní data, zejména finální podoba projektu, termíny etap výstavby, dopravní infrastruktura, občanská vybavenost ani další aspekty zamýšlené výstavby nejsou zatím upřesněny – více o projektu na webu PDS.
Pokračovat ve čtení