Chtěli byste protihlukové stěny v dostatečné výšce po celé délce mostu nad počernickým rybníkem? Přečtete si jak to řešili jinde. Článek je z roku 2018

Číst článek na pirati.cz

 

Komentář Zdravé Dolní Počernice z.s. :

Podívejte se na studii dopravních staveb, kde je vidět na straně 150 nutné zkapacitnění nejvíce se dotýkající Dolních Počernic.

Studie bezpečnosti a analýzy rizik k DÚR – PRAŽSKÝ OKRUH D0, STAVBA 510 „SATALICE – BĚCHOVICE, ZKAPACITNĚNÍ“ (PDF, 17 MB)