Příspěvky

Projekt Dubeč-sever uvažuje výstavbu průmyslové a podnikatelské zóny navazující na výstavbu PDS. Přivede více dopravy, hluku a 2000 nových obyvatel. Dolním Počernicím, které zatíží, nepřinese reálně žádné benefity. Požadovaná změna územního plánu (ÚP) číslo Z 2883/00 je protichůdnou změnou pro území jižní části Dolních Počernic vůči koncepci platného územního plánu i vůči koncepci nového metropolitního plánu. Mění zahradní město na komerční zónu a izolační pás zeleně mezi obytnou zástavbou a dálnicí nahrazuje zástavbou průmyslovou (plochy SV-D a ZVO-E!). Spojení změn s obchvatovou komunikací zatíží DP další tranzitní dopravou a hlukem – auta, která by jinak jela po jižní spojce pojedou skrze DP. Na radnici úřadu DP byla od 24.06.2021 výstava plánované výstavby Dubeč Sever za přítomnosti zástupce vlastníka. O anketu MČ DP neprojevili občané zájem. Připomínky k návrhu změny ÚP můžeme podávat jen jako zástupce veřejnosti. K tomu musíme nasbírat minimálně 200 vašich podpisů. Zmocnění lze použít k podání námitek na základě věcně shodných připomínek a k podání žaloby na zrušení změny územního plánu. Podpisy je nutné dodat fyzicky na tomto archu (PDF ke stažení). Platný podpis je od plnoletých obyvatel s trvalým pobytem na území hl. města Prahy (tedy i rodinných příslušníků, přátel, spolupracovníků..).

Informační leták k výstavbě Dubeč-sever Prohlédněte si informační leták k výstavbě Dubeč Sever.
Pokračovat ve čtení

Možná se divíte, proč v nadpise tohoto článku jsou dvě hesla, která spolu viditelně nesouvisí. Bohužel ale musíme konstatovat, že vše ze vším souvisí, jak zní jedno úsloví.

Začněme tím, co je v současné době asi největší problém Dolních Počernic. Je to především neúměrná tranzitní doprava, která hlavně v ranních a odpoledních hodinách znepříjemňuje život obyvatelům naší MČ. Nemyslíme při psaní tohoto článku ani tak na ulici Českobrodská, která je dopravně přetížená v každou denní dobu, což je bohužel fakt, ale jde především o dopravu v ulici Národních hrdinů směrem od H. Počernic ke křižovatce s Českobrodskou a následně od této křižovatky směrem k Štěrboholské spojce.
Pokračovat ve čtení