Příspěvky

Reportáž České televize v pořadu Toulavá kamera a krásné přírodě v Dolních počernicích. Dokument je z roku 2011 a my pevně doufáme, že se nám toto přírodní prostředí podaří udržet!!

Spustit reportáž

Bude se konečně řešit palčivý problém s dopravou ve prospěch Pražanů? Podívejte se na reportáž Česká televize z května 2019.

Spustit reportáž

Studie bezpečnosti a analýzy rizik k DÚR – PRAŽSKÝ OKRUH D0, STAVBA 510 „SATALICE – BĚCHOVICE, ZKAPACITNĚNÍ“ (PDF, 17 MB)

Ať to dopadne jakkoliv, stále je čas a naděje prosadit opatření pro snížení hluku a ekologické zátěže, zachování zeleně atp., kterou naší městské části Pražský okruh přinese.

Buďme pozorní. Současným vedením MČ Praha – Dolní Počernice v čele se starostou Zbyňkem Richterem (ODS) je namísto zachování zeleně a stavby bariér protlačován tzv. jižní obchvat Dolních Počernic (dříve také „Tangenta“) spojený s vybudováním průmyslové zóny MČ Praha – Dubeč (viz. více).