Příspěvky

Dostavbu zbylé části pražského vnitřního okruhu by od města, které ho má nyní na starosti, mohl převzít stát. Dříve se mluvilo o tom, že by stát městu přispěl 60 miliardami korun. Po středečním jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) a vedení města to novinářům řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Číst celý článek na lidovky.cz

 

Komentář Zdravé Dolní Počernice z.s. :

Za oslovené občany MČ Praha Dolní Počernice prohlašujeme, že Pražský okruh by měl sloužit výhradně Praze, nikoliv tranzitní dopravě přivedené skrze D1 z celé Evropy. Mezinárodní dálnice by měla být vedena mimo Prahu, jinak se nevyhneme kolapsním situacím a zvýšené zátěže pro statisíce obyvatel Prahy. Přikládáme studii dopravních staveb pro bližší seznámení. Na straně 150 je vidět nutné zkapacitnění staveb, nejvíce se dotýkajících Dolních Počernic.

Studie bezpečnosti a analýzy rizik k DÚR – PRAŽSKÝ OKRUH D0, STAVBA 510 „SATALICE – BĚCHOVICE, ZKAPACITNĚNÍ“ (PDF, 17 MB)

 

Ze všech zbývajících částí SOKP je právě úsek mezi Běchovicemi a dálnicí D1 patrně nejpotřebnější. Jeho dokončení zásadně sníží intenzitu dopravy na Štěrboholské radiále a Jižní spojce.

Stavba tvoří jihovýchodní část Pražského okruhu a je navržena jako šestipruh. Začíná na MÚK Českobrodská se silnicí I/12 v km 64,0, za níž následuje nová útvarová MÚK Dubeč. Na stávající MÚK Českobrodská se z důvodů plynulosti dopravy a bezpečnosti provozu zvažovalo zrušení větve umožňující sjezd a nájezd z jihu, ale dle požadavku městské části Běchovice zůstane napojení zachováno.

MÚK Dubeč je významnou dopravní křižovatkou s přeložkou silnice I/12 a Štěrboholskou radiálou. Trasa SOKP je z důvodu minimalizace hluku vedena ve spodní úrovni. Pro směry Štěrboholská radiála–úsek 510 a Štěrboholská radiála–úsek 511 a opačně jsou navrženy direktní, resp. semidirektní rampy.

Číst informační leták ŘSD, stav k 06/2021 (od 02/2020 se v něm nic nezměnilo, jen datum)

Číst studii bezpečnosti a analýzy rizik k DÚR – PRAŽSKÝ OKRUH D0, STAVBA 510 „SATALICE – BĚCHOVICE, ZKAPACITNĚNÍ“ (PDF, 17 MB)


Vysvětlivky / Použité zkratky

SOKP = silniční okruh kolem Prahy

MÚK = mimoúrovňová křižovatka

PO = Pražský okruh = dálnice, která by v případě dobudování měla vytvořit vnější dálniční obchvat Prahy. Na rozdíl od vnitřního Městského okruhu, jehož dílčí úseky dostaly různé oficiální uliční názvy, označení Pražský okruh je ve všech částech vedoucích územím Prahy zároveň i oficiálním názvem ulice (viz. Wikipedia, Pražský okruh

ŠS = Štěrboholská spojka = radiála propojujících Městský a Pražský okruh na východě Prahy = úsek Průmyslová – most Běchovice. Na jihozápadě plynule navazuje na Jižní spojku a na severovýchodě se plynule napojuje na Pražský okruh,  úsek / dokončenou stavbu 510 Satalice – Běchovice, dříve označovaný jako Východní spojka (viz. Wikipedia, Šterboholská radiála).

Stavba 510 Satalice – Běchovice = existující část Pražského Okruhu, tranzit z dálnic D10 a D11 v současnosti pokračuje přes most na Štěrboholskou spojku a dále přes Jižní spojku k nájezdu na D1.   

Stavba 511 Běchovice – Průhonice, napojení na D1= chybějící část Pražského Okruhu, tranzitní doprava nad 6 tun by měla být na úrovni Dubče odkloněna mimo Štěrboholskou spojku (viz. Silniční okruh kolem Prahy)  

Přeložka I/12 = v budoucnosti by měla být v oblasti Běchovic vybudována mimoúrovňová křižovatka s připojením Pražského okruhu a budoucí silnice I/12 (po přeložení současné silnice I/12) na Úvaly a možné i dále ke Kolínu. (viz. Silnice I/12)

 

.

 

Rok po schválení memoranda s Ředitelstvím silnic a dálnic o výkupu pozemků pro takzvaný zelený pás mezi budoucí částí Pražského okruhu z Běchovic k dálnici D1 nemá hlavní město dosud vykoupeno ani metr čtverečný.

Číst celý článek na zdopravy.cz

 

Podle zatím posledních informací v letáku ŘSD by měla stavba začít v roce 2022, územní rozhodnutí už chce mít ŘSD letos v dubnu.

„Ze všech zbývajících částí SOKP je právě úsek mezi Běchovicemi a dálnicí D1 patrně nejpotřebnější. Jeho dokončení zásadně sníží intenzitu dopravy na Štěrboholské radiále a Jižní spojce. Úsek propojí již provozované části SOKP. Dojde tak ke spojení dálnic D10 a D11 se zbylými dokončenými částmi D0 v jihozápadním segmentu SOKP.“ (citujeme z informačního letáku ŘSD, stav k 02/2020)

Komentář Zdravé Dolní Počernice z.s. :

Za oslovené občany MČ Praha Dolní Počernice prohlašujeme, že Pražský okruh by měl sloužit výhradně Praze, nikoliv tranzitní dopravě přivedené skrze D1 z celé Evropy. Mezinárodní dálnice by měla být vedena mimo Prahu, jinak se nevyhneme kolapsním situacím a zvýšené zátěže pro statisíce obyvatel Prahy. Přikládáme studii dopravních staveb pro bližší seznámení. Na straně 150 je vidět nutné zkapacitnění staveb, nejvíce se dotýkajících Dolních Počernic.

Studie bezpečnosti a analýzy rizik k DÚR – PRAŽSKÝ OKRUH D0, STAVBA 510 „SATALICE – BĚCHOVICE, ZKAPACITNĚNÍ“ (PDF, 17 MB)

 

Ze všech zbývajících částí SOKP je právě úsek mezi Běchovicemi a dálnicí D1 patrně nejpotřebnější. Jeho dokončení zásadně sníží intenzitu dopravy na Štěrboholské radiále a Jižní spojce.

Stavba tvoří jihovýchodní část Pražského okruhu a je navržena jako šestipruh. Začíná na MÚK Českobrodská se silnicí I/12 v km 64,0, za níž následuje nová útvarová MÚK Dubeč. Na stávající MÚK Českobrodská se z důvodů plynulosti dopravy a bezpečnosti provozu zvažovalo zrušení větve umožňující sjezd a nájezd z jihu, ale dle požadavku městské části Běchovice zůstane napojení zachováno.

MÚK Dubeč je významnou dopravní křižovatkou s přeložkou silnice I/12 a Štěrboholskou radiálou. Trasa SOKP je z důvodu minimalizace hluku vedena ve spodní úrovni. Pro směry Štěrboholská radiála–úsek 510 a Štěrboholská radiála–úsek 511 a opačně jsou navrženy direktní, resp. semidirektní rampy.

Pokračovat ve čtení

Možná se divíte, proč v nadpise tohoto článku jsou dvě hesla, která spolu viditelně nesouvisí. Bohužel ale musíme konstatovat, že vše ze vším souvisí, jak zní jedno úsloví.

Začněme tím, co je v současné době asi největší problém Dolních Počernic. Je to především neúměrná tranzitní doprava, která hlavně v ranních a odpoledních hodinách znepříjemňuje život obyvatelům naší MČ. Nemyslíme při psaní tohoto článku ani tak na ulici Českobrodská, která je dopravně přetížená v každou denní dobu, což je bohužel fakt, ale jde především o dopravu v ulici Národních hrdinů směrem od H. Počernic ke křižovatce s Českobrodskou a následně od této křižovatky směrem k Štěrboholské spojce.
Pokračovat ve čtení

Současný počet projíždějících aut přes centrum Dolních Počernic je výrazně navýšen neexistencí funkčního Pražského okruhu (PO). Desetitisíce aut, včetně tranzitní dopravy, sjíždějících každý den z dálnic D10 (směr Ml. Boleslav, Liberec) a D11 (směr Hradec Králové) na Černém Mostě, pokračují přes most u Běchovic a Štěrboholskou spojku (ŠS).  Zpoždění dopravy až do úrovně křížení s Průmyslovou ulicí ve Štěrboholích představují pro motoristy i více než půl hodiny čekání v dlouhých kolonách.  Je logické, že řidiči aut do 6 tun hledají rychlejší objízdné trasy přes okolní obce … Pokračovat ve čtení

Bude se konečně řešit palčivý problém s dopravou ve prospěch Pražanů? Podívejte se na reportáž Česká televize z května 2019.

Spustit reportáž

Studie bezpečnosti a analýzy rizik k DÚR – PRAŽSKÝ OKRUH D0, STAVBA 510 „SATALICE – BĚCHOVICE, ZKAPACITNĚNÍ“ (PDF, 17 MB)

Ať to dopadne jakkoliv, stále je čas a naděje prosadit opatření pro snížení hluku a ekologické zátěže, zachování zeleně atp., kterou naší městské části Pražský okruh přinese.

Buďme pozorní. Současným vedením MČ Praha – Dolní Počernice v čele se starostou Zbyňkem Richterem (ODS) je namísto zachování zeleně a stavby bariér protlačován tzv. jižní obchvat Dolních Počernic (dříve také „Tangenta“) spojený s vybudováním průmyslové zóny MČ Praha – Dubeč (viz. více).

Praha je křižovatkou mezinárodní silniční sítě TEN-T a dalších silničních spojení (celkem dvanácti, z toho je devět dálnic). Stavba Silničního okruhu kolem Prahy č. 511 Běchovice – D1 navazuje na úsek 510 (Horní Počernice, Černý Most), který je v provozu od začátku devadesátých let, a na který by měly navazovat další navrhované a prosazované stavby v severní části Prahy. Toto bez pádných argumentů prosazované řešení zavádí veškerou tranzitní kamionovou dopravu do městských částí, pro které bude enormě zatěžující.

Číst celý článek na rozumnadoprava.cz

 

Komentář Zdravé Dolní Počernice z.s. :

Podívejte se na studii dopravních staveb, kde je vidět na straně 150 nutné zkapacitnění nejvíce se dotýkající Dolních Počernic.

Studie bezpečnosti a analýzy rizik k DÚR – PRAŽSKÝ OKRUH D0, STAVBA 510 „SATALICE – BĚCHOVICE, ZKAPACITNĚNÍ“ (PDF, 17 MB)