Praha je křižovatkou mezinárodní silniční sítě TEN-T a dalších silničních spojení (celkem dvanácti, z toho je devět dálnic). Stavba Silničního okruhu kolem Prahy č. 511 Běchovice – D1 navazuje na úsek 510 (Horní Počernice, Černý Most), který je v provozu od začátku devadesátých let, a na který by měly navazovat další navrhované a prosazované stavby v severní části Prahy. Toto bez pádných argumentů prosazované řešení zavádí veškerou tranzitní kamionovou dopravu do městských částí, pro které bude enormě zatěžující.

Číst celý článek na rozumnadoprava.cz

 

Komentář Zdravé Dolní Počernice z.s. :

Podívejte se na studii dopravních staveb, kde je vidět na straně 150 nutné zkapacitnění nejvíce se dotýkající Dolních Počernic.

Studie bezpečnosti a analýzy rizik k DÚR – PRAŽSKÝ OKRUH D0, STAVBA 510 „SATALICE – BĚCHOVICE, ZKAPACITNĚNÍ“ (PDF, 17 MB)